AVAA SELAIMESSA
TAIKATILAUKSEN UUTISKIRJE • №2/21

TAIKATILAUS LAAJENEE ENTISESTÄÄN 
Omapalvelu on otettu käyttöön hyvällä menestyksellä.
 
TaikaTilauksen Omapalvelu on tilaajille tarkoitettu sovellus, joka toimii sekä selaimessa että mobiilialustoilla. Lisäksi Omapalvelu personoidaan asiakkaille logoin ja värein sekä käyttöön valittujen toiminnallisuuksien osalta. Tällöin tilaajat toimivat tutussa ympäristössä ja käyttö on mukavampaa. Omapalvelun toimintoihin kuuluu omien tietojen tarkastelu ja muokkaus, esimerkiksi kesäksi tilaukset saa kätevästi käännettyä mökille väliaikaisella osoitteella. Tilausten tarkastelu ja uusien tilausten tekeminen, laskuhistoria ja uusien laskujen maksu sekä asiakaspalvelun yhteydenottotoiminnot kuuluvat myös ensimmäisen polven Omapalveluun. Palvelua kehitetään eteenpäin mm. ilmoitusvarausten käsittelyn osalta.
Tilauspalvelu
 
TaikaTilauksen tilauspalvelu on myös otettu käyttöön ja hyväksi todettu. Tilauspalvelussa voi verkossa tehdä uusia tilauksia itselle tai lahjaksi. Tilauspalvelun voi aktivoida toimimaan joko lehden omilla verkkosivuilla tai osana OmaPalvelua, ja kaikki tiedot tallentuvat luonnollisesti suoraan TaikaTilaus järjestelmään.

Sekä OmaPalvelun, että Tilauspalvelun käyttöönotosta voitte olla yhteydessä Jonna Raitanevaan sähköpostitse.

UUSI VAIHTOEHTOINEN MAKSUTAPA TAIKATILAUKSEEN
VismaPay otetaan käyttöön
 
PayTrailin rinnalle tulee uusi monipuolinen VismaPay maksujärjestelmä, joka mahdollistaa kaikki suosituimmat maksutavat asiakkaillenne. Lisäksi järjestelmä tarjoaa asiakkaallenne mahdollisuuden tallentaa maksukorttinsa tiedot myös toistuvaisveloitusta tai esim. yksittäisten lehtien pikaostamista varten. VismaPaylla on tarjolla kaksi erilaista pakettia, joihin voi tutustua VismaPayn sivustolla.

IRTONUMEROIDEN JAKELU HELPOTTUI
 
Uusi toiminto helpottaa huomattavasti irtonumeroiden lähettämistä vaikkapa mökkikansalle. Voit tuoda tiedot kätevästi taulukosta TaikaTilaukseen ilman, että ne tallentuvat asiakasrekisteriin.

PALVELUN UUDET TOIMINNOT 
Suoramaksuilmoituksen lähettäminen asiakkaalle jälkikäteen

Lue lisää

Asiakkaille, jotka haluavat laskunsa Suoramaksuna verkkopankin kautta, luodaan laskujen lähetyksen yhteydessä automaattisesti kirjeviestit, joissa kerrotaan verkkopankissa tehtävästä suoraveloituksesta. Laskut -näkymässä avatun laskun toimintojen kautta näitä Suoramaksuihin liittyviä ilmoituksia voi lähettää asiakkaille nyt myös erikseen.

Asiakkaan osoitemuutos tulevaisuuteen

Lue lisää

Asiakasrekisteriin on lisätty mahdollisuus tallentaa ja aikatauluttaa asiakkaan ilmoittama osoitteenmuutos myös tulevaisuuteen. Muutos päivittyy automaattisesti annettua päivää edeltävänä yönä asiakaskortin vakio-osoitteeksi.

Suorituksien jatkokäsittelyyn uusi hakukriteeri

Lue lisää

Asiakkaiden maksamat suoritukset tiliöidään laskuille automaattisesti pankkiaineiston sisäänluvun yhteydessä, mutta mahdolliset aineiston sisältämät virheet on korjattava manuaalisesti kyseiselle laskulle, johon suoritus liittyy. Nyt on korjaamisen helpottamiseksi lisätty Suoritukset -toimintoihin uusi hakukriteeri, jonka avulla listaukselle voi suodattaa näkyviin vain jatkokäsittelyä vaativan aineiston. Hakuvalinnan aktivointi piilottaa listaukselta kaikki ne suoritukset, jotka on liitetty laskuille virheettöminä, ja jotka käyttäjät ovat aiemmin lisänneet käsin laskuille.

SEURAAVASSA UUTISKIRJEESSÄ
Tapahtumaloki tarkentuu
Esittelyssä uusi aikajana toiminto
 

Tämä on TaikaTilauksen Uutiskirje, joka lähetetään noin 6 kertaa vuodessa.
Kysyttävää? Ole yhteydessä: tuki@taikatilaus.fi

 
I G